Νύφη υπογράφει τα χαρτιά γάμου

Ανακάλυψε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πολιτικού γάμου!

Παρακάτω θα βρεις αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς εσύ -και το έτερον σου ήμισυ- για να εκδώσεις άδεια πολιτικού γάμου αν είσαι Έλληνας Πολίτης και κάτοικος του Δήμου που θέλεις να τελέσεις τον γάμο!

Τι χρειάζεται για πολιτικό γάμο

Βέρες και απαραίτητα δικαιολογητικά πολιτικού γάμου
Διάβασε ακόμη:Τα ωραιότερα δημαρχεία για πολιτικό γάμο στην Αττική!

1. Ραντεβού στον δήμο

Θα πρέπει να κλείσεις ραντεβού στον δήμο στον οποίο είναι η διεύθυνση κατοικίας σου, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

2. Άιτηση

Η αίτηση χορηγείται από τον δήμο.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86

Η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από τον δήμο και μέσω αυτής βεβαιώνεται ότι  α) δεν υπάρχουν κωλύματα σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Αστικού Κώδικα β) ο βαθμός γάμου του (πρώτος/δεύτερος) και γ) η διεύθυνση κατοικίας του στο Δήμο

4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης

Είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αιτηθείς γιατί σε μερικά ληξιαρχεία καθυστερεί.

Για τους διαζευγμένους: Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του (από το Ληξιαρχείο του Δήμου που τελέστηκε ο γάμος).

Για τους έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του (από το Ληξιαρχείο του Δήμου που που δηλώθηκε το σύμφωνο συμβίωσης)

Για τους χήρους/ χήρες: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

Δικαιολογητικά πολιτικού γάμου
Διάβασε ακόμη:Πως να οργανώσεις τον δικό σου οικονομικό γάμο με 6.000€

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

6. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου

Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ  του τελευταίου εξαμήνου ή εκκαθαριστικό εφορίας

7. Αναγγελία γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα

Μπορείς να την κάνεις online εδώ: www.publees.com και θα χρειαστείς δύο αντύτυπα. Ένα για τον κάθε μελλόνυμφο. στην οποία να αναφέρονται με ακρίβεια τα ονοματεπώνυμα των μελλονύμφων, τα ονοματεπώνυμα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης, ο τόπος τελευταίας τους κατοικίας και ο Δήμος στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος.

Εκδοση άδειας γάμου
Διάβασε ακόμη:Η απόλυτη λίστα για οργάνωση γάμου: Τα απαραίτητα βήματα!

8. Πιστοποιητικό γέννησης συζύγου

9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συζύγου

10. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, για κάθε μελλόνυμφο, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του.

Μπορείς να το εκδώσεις online εδώ: https://www.gsis.gr, στην κατηγορία Πολίτες & Επιχειρήσεις > E-Paravolo.
Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Δήμος (Όλοι οι Δήμοι) > Κατηγορία Παραβόλου: Πολιτικός Γάμος > Τύπος Παραβόλου: [2386] Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου.
Στη συνέχεια συμπληρώνεις τα προσωπικά σου στοιχεία και πληρώνεις online ή στο ταχυδρομείο.

Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών και χρειάζεται αυτοπρόσωπη προσέλευση!

Φωτογράφιση νεόνυμφού ζευγαριου
Διάβασε ακόμη:Πόσο κοστίζει ένας γάμος σήμερα; -2023 top edition-

Δικαιολογητικά πολιτικού γάμου: Έκδοση άδειας γάμου Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού

Για έκδοση άδειας γάμου Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, θα χρειαστείτε επιπλέον

  1. Αίτηση από την εκάστοτε προξενική αρχή κατοικίας
  2. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα φροντίσει για την κατάθεση των δικαιολογητικών καθώς και για την παραλαβή της άδειας γάμου

Στα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.

Εάν ένας εκ των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, τα παραπάνω στοιχεία θα αναγραφούν και με λατινικούς χαρακτήρες

Γαμπρός υπογράφει για πολιτικό γάμο
Διάβασε ακόμη:Ποιος πληρώνει τι στον γάμο; -The top 2024 edition-

Δικαιολογητικά πολιτικού γάμου: Έκδοση άδειας γάμου προσφύγων κατοίκων Ελλάδας

Για έκδοση άδειας γάμου Προσφύγων κατοίκων Ελλάδας, θα χρειαστείτε επιπλέον

  1. Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι πολιτικός πρόσφυγας (Σχετική απόφαση Ελληνικής Αρχής)
  2. Ταξιδιωτικό έγγραφο που χορηγείται από την Ελλάδα (Το πρωτότυπο και φωτοτυπία)

Αν έχεις απορίες όσον αφορά τα δικαιολογητικά πολιτικού γάμου και την γραφειοκρατία, μπορείς να μας κάνεις τις ερωτήσεις σου στα σχόλια. 

Σε κάθε περίπτωση, προσπάθησε να συγκεντρώσεις τα δικαιολογητικά και να κλείσεις ημερομηνία στο Δημαρχείο όσο πιο σύντομα σου επιτρέπεται!